Parking Depozytowy

Spółka CM Saska od samego początku prowadzi działalność polegającą na deponowaniu na parkingach strzeżonych samochodów zabezpieczonych w ramach postępowań przygotowawczych oraz pojazdów zabezpieczonych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Zapewniamy całodobowe świadczenie usług w zakresie deponowania i wydawania pojazdów na obu prowadzonych przez nas parkingach. Nasze parkingi są w pełnym zakresie ubezpieczone i zabezpieczone całodobową ochroną oraz monitorowane w ramach programu „Bezpieczny Kraków”.

Parking depozytowy SASKA

Parking depozytowy LINDEGO