Zlomowanie / Warunki Kasacji

Centrum Motoryzacyjne SASKA sp. z o.o. w Krakowie jako Stacja Demontażu Pojazdów posiada Decyzję Wojewody Małopolskiego nr SR. III.RO. 6620-15-08 zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów w związku z demontażem i złomowaniem pojazdów.. Każdy pojazd wycofany z eksploatacji jest odpadem niebezpiecznym, zagrażającym środowisku. W trosce o środowisko naturalne stacja zapewnia ekologiczne przetwarzanie odpadów powstających przy demontażu pojazdów, poddając je procesom odzysku i recyklingu. Przyjmujemy do złomowania każdy pojazd. Zapewniamy transport do naszego zakładu.

Aby zezłomować pojazd potrzebny jest:

* pojazd z czytelnymi znakami identyfikacyjnymi (numer nadwozia),
* dowód rejestracyjny pojazdu,
* w przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję, zaświadczenie wydane przez
   wydział komunikacji identyfikujące pojazd,
* karta pojazdu (jeśli była wydana),
* właściciel (właściciele) pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela (właścicieli),
* dowód osobisty właściciela pojazdu (do wglądu).

Wystawiamy zaświadczenia niezbędne do wyrejestrowania pojazdu.
Z chwilą wydania zaświadczenia o przyjęciu pojazdu do Stacji Demontażu przestaje obowiązywać opłata OC,
a nadpłatę można wycofać.